"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Logotypy Fundusze Europejskie RP UE


Ruszyła rejestracja na szkolenia w ramach projektu „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu tworzenia programów polityki zdrowotnej w ramach projektu „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”.

Zapisy pod linkiem:

http://power.aotm.gov.pl

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony projektu, gdzie znajdują się wszystkie szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w szkoleniach:

http://power.aotm.gov.pl/info.php

Liczba miejsc jest ograniczona.


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem szkoleń w 2019 roku, które zostaną przeprowadzone w związku z realizacją projektu szkoleniowego „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”.
Lokalizacja i terminy szkoleń dostępne poniżej:

Szkolenie – Programy Polityki Zdrowotnej – Szczegóły

  1. Kraków 9-10 październik

 

  1. Wrocław 23-24 październik

 

  1. Łódź 6-7 listopada

 

  1. Poznań 20-21 listopada

 

  1. Gdańsk 9-10 grudnia

 

  Warszawa 18-19 grudnia

Szkolenie dedykowane: przedstawicielom organów założycielskich podmiotów leczniczych, w tym pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, osobom biorące udział w tworzeniu regionalnej polityki zdrowotnej oraz przedstawicielom organizacji pacjentów;

Szkolenie – HTA w pigułce – Szczegóły

  1. Kraków 16 października

 

  1. Wrocław 13 listopada

 

  1. Warszawa 20 listopada

 

  Łódź 4 grudnia

Szkolenie dedykowane: pracownikom podmiotów leczniczych, w tym kadry zarządzającej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracownikom organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnika publicznego oraz przedstawicielom organizacji pacjentów

  1. Kraków 16 października

 

  1. Lublin 13 listopada

 

  Warszawa 4 grudnia

Szkolenie – Taryfikacja – Szczegóły

Szkolenie dedykowane: osobom zatrudnione w podmiotach leczniczych mających wpływ na decyzje w zakresie finansów oraz pracownicy działów finansowych, zamówień publicznych, rozliczeniowych, statystycznych i kodujących podmiotów leczniczych

Już wkrótce przedstawimy Państwu szczegóły dotyczące dokładnych lokalizacji tj. miejsc, w których odbędą się szkolenia oraz sposobu rejestracji.
Zastrzegamy, że terminy poszczególnych szkoleń mogą ulec zmianie.


Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu szkoleniowego „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” przekazujemy do Państwa dyspozycji Program szkolenia POWER, których realizacja rozpocznie się w 2019 r.
W dokumencie opisano poszczególne moduły szkoleniowe, ich zakres tematyczny, wymagania co do uczestników oraz przewidywaną liczbę szkoleń w całym okresie realizacji projektu.

Już wkrótce przedstawimy Państwu szczegóły dotyczące planowanych szkoleń.


Agencja Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich:

„Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”

Celem projektu jest poprawa efektywności ochrony zdrowia w zakresie: tworzenia samorządowych programów polityki zdrowotnej, regionalnych strategii ochrony zdrowia, świadczeń objętych finansowaniem ze środków publicznych, procesu taryfikacji oraz procesu terapeutycznego. Działania realizowane w ramach projektu obejmować będą:

 • szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia,
 • działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji ochrony zdrowia, poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi.

Działania w ramach projektu wpłyną na poprawę jakości usług zdrowotnych oraz wdrożenie skutecznych rozwiązań z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia.

Wartość projektu: 9 405 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 7 926 534,00 PLN